Konsulenterna får MBT utbildning

Under våren 2016 var Åsa och Caroline på Anna Freud Center i London och utbildade sig i Mentaliserings baserad teori för familjehemsföräldrar. Materialet från Anna Freud center är nu i stort sett översatt till svenska och har resulterat i en utbildning fördelat på tre förmiddagar för Familjehemscenters konsulenter. Under senare delen av våren -17 ska de kunna erbjuda familjehemsföräldrar att ta del av materialet. Några har redan fått pröva de första översättningarna under tiden Caroline och Åsa utbildade sig 🙂

Mentalisering kan beskrivas på flera olika sätt men två av de vanligaste är:

Att man tränar sig i att se sig själv från in- och utsidan men också andra från insidan.

Eller att man ska kunna tänka om känslor och känna om tankar, egna och andras.

Att kunna mentalisera är viktigt för att förutse, förklara och rättfärdiga andras ageranden genom att tolka en persons mentala tillstånd. Helt enkelt vad som gör att en person beter sig på ett visst sätt. Det kan ju också gälla en själv… För vad var det som gjorde att just jag blev arg på det där när inte andra verkar gå igång på det alls.

När vi människor är i en mentaliserande miljö hjälper det oss att utveckla känsloreglering och det hjälper barnet att utveckla en känsla av ett sinne (medvetande) och ett reflekterande jag.

Publicerat den .