“Handledning är en plats att inhämta kunskap”


Vår skolkonsulent Lollo Ramlöv har nyligen vidareutbildat sig i en kurs om handlednings- och samtalsmetodik. Det är Skolutvecklarna som ligger bakom utbildningen, som är obligatorisk för specialpedagoger i landets kommuner. Psykologen och författaren Petri Partanen var en av föreläsarna på tredagarskursen.

– Det jag reflekterat över är att handledning inom skolan också är en plats att inhämta kunskap och hur viktigt det är att alla inblandade verkligen är delaktiga för att hitta metoder och arbetssätt som passar just de barn man har ansvar för. Jag har också fått upp ögonen för vikten av att vara genuint nyfiken, ställa många frågor och vänta med att ge färdiga svar. En lösning på ett problem får en helt annan botten när huvudpersonen i lugn och ro kan sätta ord på läget och själv kan föreslå problemlösningar, säger Lollo.

Publicerat den .